Dark Unicorn

E-Sports Mascot Concept

My take on the esports styled mascot logo.